Greqia zgjat masat kufizuese me Shqiperine deri me 31 maj

Greqia ka zgjatur sërish masat kufizuese me Shqipërinë deri më 31 maj.
Kushtet e reja për hyrjen në vend që do të zbatohen janë si më poshtë:
Të gjithë udhëtarët në Greqi, pavarësisht nga kombësia dhe mënyra e hyrjes në vend, plotësojnë formularin elektronik PLF (Forma e Lokatorit të Pasagjerëve), në adresën elektronike https://travel.gov.gr, me detajet e tyre të kontaktit në Greqi përpara mbërritjes në vend. Dëshmia e plotësimit të formularit elektronik PLF, e cila automatikisht i dërgohet pasagjerit nga sistemi me email, konsiderohet si një dokument i domosdoshëm udhëtimi. Një formë e vlefshme PLF, me kod QR, konsiderohet e nevojshme për të hyrë në çdo portë hyrëse të vendit.
Të gjithë udhëtarët në Greqi, pavarësisht nga kombësia dhe mënyra e hyrjes në vend, duhet: a) të kenë përfunduar të paktën katërmbëdhjetë (14) ditë para vaksinimit për koronavirusin COVID-19 dhe të paraqesin një certifikatë vaksinimi në anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, Gjuha spanjolle ose ruse, lëshuar nga një autoritet publik dhe në përputhje me legjislacionin përkatës. Certifikata e vaksinimit përfshin emrin e personit siç tregohet në pasaportë, llojin e vaksinës së administruar, numrin e dozave dhe datën në të cilën ato janë dhënë.
b) janë diagnostikuar negativisht në një provë laboratorike për koronavirusin COVID-19 me metodën PCR, e cila është kryer duke marrë një njollë orale ose faringut ba) brenda shtatëdhjetë dy (72) orëve të fundit para mbërritjes së tyre në Greqi, bb) nga laboratorët referues të vendit të origjinës ose tranzitit ose laboratorët publikë ose privatë të atij vendi, me kusht që këta laboratorë privatë të jenë certifikuar nga autoriteti kombëtar kompetent i certifikimit të vendit dhe b) të kenë një certifikatë të diagnozës së mësipërme, në anglisht, Gjuha frënge, gjermane, italiane, spanjolle ose ruse, e cila përfshin emrin e personit siç tregohet në pasaportë.
Përndryshe, udhëtarët në Greqi mbajnë një vërtetim të sëmundjes ose diagnozës pozitive me PCR ose vlefshmërinë e antigjenit prej dy (2) deri në nëntë (9) muaj nga data e sëmundjes e treguar në të lëshuar a) nga një autoritet publik në përputhje me legjislacionin përkatës (b) nga laboratorë referues të vendit të origjinës ose tranzitit ose nga laboratorë publikë ose privatë në atë vend, me kusht që laboratorë të tillë privatë të jenë të certifikuar nga autoriteti kombëtar kompetent i certifikimit të vendit; (c) në anglisht, frëngjisht, gjermanisht , Italisht, spanjisht ose rus, i cili përfshin emrin e personit siç paraqitet në pasaportë.
Të gjitha sa më sipër vlen edhe për të miturit nga pesë vjeç e lart.

Tavani i njerëzve që lejohen të hyjnë në Greqi në ditë, 400 nga Kakavia

- Orari i hapjes së kufijve 07.00 - 19.00

-Test i marrjes së mostrës provë e shpejtë nga shkalla EODY duke përfshirë drejtuesit e kamionëve të mallrave.

- Nëse dikush rezulton pozitiv në provat e shpejta të kryera gjatë hyrjes në kufirin Greko-Shqiptar, ata do t'i nënshtrohen kufizimit të përkohshëm, në shtëpi ose në një vend të përshtatshëm të qëndrimit të përkohshëm të treguar nga autoritetet kompetente, për katërmbëdhjetë ) ditët.Më poshtë kanë të drejtë të hyjnë: Shtetasit Grekë, përfshirë bashkëshortët e tyre ose personat me të cilët kanë lidhur një marrëveshje bashkëjetese, si dhe fëmijët e tyre të mitur, mbajtës të lejes së qëndrimit, mbajtës të një Letër Identiteti të Posaçëm për Mërgimtarët, personat që kanë qëndrimin e tyre kryesor në Greqi, si pasi personat që hyjnë në vend për udhëtimin profesional dhe mjekësor absolutisht të domosdoshëm që vërtetohen me dokumentet e duhura mund të hyjnë në vend përmes pikave kufitare të Kakavisë nga ora 7:00 deri në 19:00 .Hapja Krystalopigi (Kapshticës) për punëtorët e tokës . Veçanërisht nga pika e kalimit kufitar të Kapshticës lejohen të hyjnë vetëm punëtorë sezonalë në fushën e bujqësisë, të cilët mund të hyjnë në vend një herë gjatë periudhës për të cilën është aprovuar punësimi i tyre në përputhje me dispozitat ekzistuese, nga ora 8:00 deri në 16: 00 dhe deri në një maksimum prej katërqind (400) personash në ditë. Personat që hyjnë në vend nën këtë rast i nënshtrohen një testi laboratorik ose testit të shpejtë të zbulimit të antigjenit koronar COVID-19 (provë e shpejtë) në pikën e kontrollit kufitar.Stacionet kufitare Mavromati dhe Mertziani mbeten të mbyllura. Pas një raporti të hollësishëm të të gjitha masave që janë në fuqi deri më sot, bëhet e ditur se "Kjo është e vlefshme nga 22 maj 2021 në 06:00 deri më 31 maj 2021 në 06:00.
SHPËRNDAJE

Shkruaj nje koment