Ndryshimet klimatike/ Zbardhet dokumenti që Brukseli iu dërgoi shteteve pak para mesnatës së 31 dhjetorit

0
80

Komisioni Evropian tregoi një draft-projekt të gjelbër për termocentralet bërthamore dhe të gazit, i cili synon të lehtësojë financimin e objekteve që ndihmojnë në luftimin e ndryshimeve klimatike.

Drafti, i cili ka qenë në diskutim prej muajsh dhe është ende në negociata, iu dërgua vendeve anëtare më 31 dhjetor, pak para mesnatës, sipas mediave të huaja.

Ai përcakton kriteret për klasifikimin e investimeve në termocentrale bërthamore ose me gaz për prodhimin e energjisë elektrike si “të qëndrueshme”, me synimin për të drejtuar “financat e gjelbra” drejt aktiviteteve që kontribuojnë në reduktimin e gazeve serrë.

Franca, e cila dëshiron të ringjallë industrinë e saj bërthamore – një burim i qëndrueshëm e energjisë elektrike me karbon të ulët – dhe vendet e Evropës Qendrore si Polonia dhe Republika Çeke, të cilat duhet të zëvendësojnë termocentralet e tyre shumë ndotëse me qymyr, kanë bërë thirrje për një gjë të tillë.

Një klasifikim i tillë lejon një reduktim të kostove të financimit, gjë që është thelbësore për projektet në fjalë dhe për shtetet e gatshme t’i mbështesin ato.

Ambientalistët kundërshtojnë njohjen e termocentraleve me gaz (që emetojnë CO2) dhe energjisë bërthamore, për shkak të prodhimit të mbetjeve radioaktive. Dhe një grup i vogël vendesh, të udhëhequr nga Gjermania, kanë luftuar për të përjashtuar atomin.

Por si grupet pro gazit ashtu edhe ato pro bërthamore bien dakord që energjitë e rinovueshme (era, dielli, etj.), të etiketuara tashmë nga Komisioni, vuajnë nga prodhimi me ndërprerje dhe nuk do të jenë në gjendje të ofrojnë energji elektrike me kosto të ulët në vitet e ardhshme dhe se prodhimi i tyre mund të kontrollohet.

Propozimi i Brukselit vendos kushte për përfshirjen e bërthamës dhe gazit, duke përfshirë një afat kohor. Për ndërtimin e termocentraleve të reja bërthamore, projektet do të duhet të kenë marrë një leje ndërtimi përpara vitit 2045. Puna për zgjatjen e jetëgjatësisë së termocentraleve ekzistuese duhet të autorizohet para vitit 2040.

Kërkohen gjithashtu garanci për trajtimin e mbetjeve dhe çmontimin e instalimeve bërthamore në fund të jetës së tyre. Për sa i përket gazit, i përshkruar si “burim kalimtar energjie”, investimet do të njihen si “të qëndrueshme” për impiantet me emetim të ulët të CO2. Komisioni ka vendosur pragje drastike: më pak se 100 g CO2 për kWh, një prag që ekspertët thonë se është i paarritshëm me teknologjitë aktuale.

Megjithatë, parashikohet një periudhë tranzicioni: termocentralet që marrin lejen e tyre të ndërtimit përpara datës 31 dhjetor 2030 do ta shohin këtë prag të ngritur në 270 g CO2 për kWh me kusht që të zëvendësojnë infrastrukturat ekzistuese që janë shumë më ndotëse dhe të plotësojnë një sërë kriteresh.

Shkruaj nje koment