Bankat e Kosovës thyejnë rekord, në 5 muaj grumbullojnë mbi 65 milionë euro

0
154

Bankat komerciale në Kosovë kanë arritur që vetëm deri në muajin maj të këtij viti, të grumbullojnë gjithsej 65.9 milionë euro profit neto.

Këto fitime enorme të tyre, vijnë si rezultat i normave të larta të interesit në 

kredi, si dhe nga tarifat e larta të shërbimeve (të hyrat nga jo-interesi), të cilat në vitin 2022 pothuajse të gjitha janë rritur në emër të inflacionit të lartë që po mbretëron në Kosovë e rajon, përcjell Buletini Ekonomik.

Sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) për rrjedhën e sistemit financiar për muajin maj të vitit 2023, të hyrat totale në këtë sektor ishin në vlerë të 157.5 milionë eurove. Prej tyre, gjithsej 118.1 milionë ishin të hyra vetëm nga interesi. Ndërsa, shpenzimet totale të këtij sektori për këtë periudhë ishin 91.6 milionë, kurse shpenzimet për interes ishin në vlerë të vetëm 13.3 milionë eurove.

Ndërkohë, normat efektive të interesit në muajin maj mbetën në vlerën 6.5%, nga 6.3% sa ishin në muajin prill. Norma e interesit për kreditë e dhëna për ekonomitë familjare në këtë periudhë ishte 6.1% njësoj si në prill, kurse për ato konsumuese mbeti poashtu njësoj si në prill në 6.5%, kurse ajo për kreditë për korporatat jofinanciare u rrit në 6.8% nga 6.5% sa ishte në muajin prill të këtij viti.

Në anën tjetër, vlera totale e shumës së dhënë për kredi deri në muajin maj të këtij viti, arriti në 4 miliardë e 643.3 milionë nga 4. 562.8 milionë euro sa ishte vlera në prill. Prej gjithë kësaj shume, 1 miliardë e 747.2 milionë euro ishin kredi për ekonomitë familjare, 2 miliardë e 864.9 milionë tjera për korporatat jo financiare dhe 15.6 milionë euro për korporatat tjera financiare.

Kurse depozitat e qytetarëve të ruajtuara nëpër bankat komerciale në vend, deri në fund të muajit maj 2023, arritën në 5 miliardë e 604.3 milionë euro, nga 5 miliardë e 575.0 milionë sa ishte vlera e tyre në prill.

Aktualisht, vlera totale e aseteve të sektorit bankar në vend, është 6 miliardë e 806.4 milionë euro.

Kujtojmë se edhe gjatë vitit 2022, fitimi neto i këtyre institucioneve bankare në vend kishte shkuar mbi 140.3 milionë euro, duke e tejkaluar kështu mesataren disavjeçare që zakonisht ishte përmbyllur me nga 80-100 milionë euro. 

Ndryshe, në vendin tonë aktualisht janë duke operuar gjithsej 12 banka komerciale, 9 prej të cilave janë banka me kapital të huaj. /Buletini Ekonomik/

Shkruaj nje koment