Besimi në ekonomi pësoi goditje në korrik, ra për herë të parë në tetë muaj

0
127

Treguesi i ndjesisë ekonomike pësoi rënie në korrik, për herë të parë pas tetë muajsh.

Sipas vrojtimit të Bankës së Shqipërisë, ky tregues ra me 6.5 pikë për muajin e kaluar, por megjithatë vazhdon të qëndrojë ndjeshëm mbi mesataren historike, 12.4 pikë sipër saj.

Rënia e TNE-së këtë muaj u ndikua nga rënia e besimit në të gjithë sektorët e ekonomisë, me përjashtim të sektorit të tregtisë, i cili regjistroi rritje.

Treguesi i besimit të industrisë ra me 4.4 pikë përqindje në muajin korrik, pasi kishte shënuar rritje që nga muaji shkurt. Megjithatë, ky tregues qëndron 14.3 pikë përqindje mbi mesataren historike.

Zhvillimi i muajit korrik u ndikua nga rënia e vlerësimeve të bizneseve si për prodhimin aktual, ashtu edhe për kontratat porositëse. Pritjet e bizneseve të industrisë për prodhimin në të ardhmen kanë regjistruar rritje të lehtë në korrik, ndërsa pritjet për punësimin dhe çmimet që do të vendosin në të ardhmen janë në rënie.

Shkruaj nje koment