Borxhet e bashkive arrijnë në 60 milionë euro, gjysma për punime të papaguara

0
123

Borxhet që pushteti lokal ka ndaj të tretëve shënuan rritje të lehtë në tremujorin e parë të vitit raportoi Ministria e Financave.

Stoku i detyrimeve të prapambetura në fund të muajit mars 2023, i cili parashikohet të shlyhet në një periudhë afatmesme, bazuar në planin e shlyerjes së dërguar nga të gjitha bashkitë në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë është rreth 6.02 miliard lekë.

Vlera e stokut të detyrimeve të prapambetura është rritur me rreth 0.06 miliard lekë, krahasuar me stokun e detyrimit në fund të vitit 2022, që ishte 5.96 miliard lekë.

Sipas kategorive, peshën më të madhe të stokut të detyrimeve e zë kategoria “Investime” me 48.3%. Më pas, kategoria “Të tjera” 24.6%, “Shërbime” 12.4%, dhe “Vendime Gjyqësore” 6.9%. Ndërsa sa i përket qarqeve, stoku i detyrimit të tyre përbëhet kryesisht nga vendime gjyqësore, të cilat zënë 95.8% të totalit të detyrimit të qarqeve.

Siç shihet gati gjysma e detyrimeve janë krijuar ndaj kompanive që kanë kryer punime për llogari të bashkive. Detyrimet në këtë zë u rritën gjatë tremujorit të parë pasi pushtet lokal hapi fronte pune më shumë se zakonisht, siç ndodh gjithmonë në prag të fushatave elektorale.

Ministria e Financave raportoi se stokun më të lartë të detyrimeve e ka bashkia Tiranë në vlerën rreth 1.7mld lekë, e cila përbën 28.4% të totalit të detyrimeve.

Më pas, bashkia Kavajë në vlerën rreth 770.5mln lekë, që përbën 13% të totalit të detyrimeve; bashkia Vorë në vlerën e pandryshuar 413mln lekë ose 7% të totalit të detyrimeve; bashkia Durrës në vlerën rreth 340.7mln lekë ose 5.8% të totalit të detyrimeve.

Më pas renditen bashkia Pogradec e Kamëz. Bashkia Kavajë shënoi ulje të stokut të detyrimeve, ndërsa bashkia Tiranë shënon rritje të stokut, krahasuar me fundin e 2022.

Sa i përket qarqeve, stokun më të lartë të detyrimit vazhdon e ka qarku Durrës në vlerën rreth 51.3mln lekë, e cila përbën 50% të totalit të detyrimeve; qarku Berat në vlerën rreth 39.3mln lekë, e cila përbën 38.3% të totalit të detyrimeve; qarku Gjirokastër në vlerën 10.4mln lekë, që përbën 10.1% të totalit të detyrimeve. Më pas renditen qarku Vlorë dhe qarku Korçë. Konstatojmë se qarku Durrës dhe Berat shënojnë ulje të stokut të detyrimeve, krahasuar me fundin e 2022.

Por në fakt borxhet reale të pushtetit lokal janë edhe më të larta po të llogarisim borxhet që kanë krijuar ndërmarrjet e ujësjellësit në administrim të tyre.

Ministria e Financave raportoi se problematikë e rëndësishme mbetet edhe stoku i detyrimeve të akumuluara nga ndërmarrjet UK Sh.a ndaj sektorit të energjisë, kryesisht për shkak të performancës së ulët të pjesës më madhe të shoqërive UK sh.a.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here