Doganat kanë arkëtuar 109 mln euro më pak në 9-mujor nga vlerësimi i lekut

0
112

Doganat përllogarisin se kanë humbur 11,5 miliardë lekë (109 mln euro) për periudhën 9-mujore si rrjedhojë e efektit negativ që krijoi forcimi i lekut ndaj euros.

Ministria e Financave ka analizuar se programimi i të ardhurave tatimore për vitin 2023, i cili filloi të dizajnohet në shtator 2022, u ndërtua mbi bazën e supozimeve të kursit të këmbimit euro/ lekë për rreth 120 lekë dhe USD/lekë për rreth 110 lekë. Mbi këtë bazë u programuan edhe të ardhurat nga tatimi mbi vlerën e shtuar në importimin e mallrave.

Por, gjatë vitit 2023, ka pasur një deviacion të theksuar në ulje nga kursi i këmbimit i projektuar, çka ka ndikuar ndjeshëm te të ardhurat nga TVSH-ja në import.

Baza mbi të cilën llogaritet tatimi mbi vlerën e shtuar në import ka pasur ndikim jo vetëm nga tendenca në rënie e çmimeve të mallrave të importuara në 2023 krahasuar me rritjen e tyre në vitin 2022, por më së shumti, por nga ulja e vlerës mbi të cilën llogaritet TVSH-ja në import për shkak të kursit të këmbimit.

“Për periudhën janar-shtator, efekti negativ në  të ardhurat nga TVSH-ja në import ka qenë -11.5 miliardë lekë vetëm nga faktorët e kursit të këmbimit” kanë përllogaritur doganat.

Shkruaj nje koment