Ka punë, por s‘ka profesionistë?! Kërkohen… “kamerierë”

0
100

“Rritja e nevojës për fuqi punëtore nuk vjen vetëm nga hapja e vendeve të reja të punës, por edhe nga paqëndrueshmëria e punëmarrësve në marrëdhëniet e punës, duke e vështirësuar shumë situatën e punëdhënësve, që janë në kushtet, deri në pamundësi për të plotësuar edhe vendet e domosdoshme të punës në kompanitë e tyre. Lëvizjet demografike dhe emigracioni janë faktorët kryesorë në krijimin e paqëndrueshmërisë së fuqisë punëtore deri në masë kritike”.

Megjithatë, pavarësisht numrit të lartë të njoftimeve për punësim, të gjitha bizneset po luftojnë për të mbajtur punëtorët, për shkak të paqëndrueshmërisë që po shkakton emigracioni.

Shkruaj nje koment