Nisin plotësimin e formularit A1Z maturantët para 2018-ës

0
121

Ditën e djeshme ka nisur plotësimi i formularit A1Z nga të gjithë maturantët që kanë përfunduar studimet e shkollës së mesme para vitit 2018-të. Sipas kalendarit të publikuar nga Qendra e Shërbimeve Arsimore, sot do të bëhet aplikimi në qarkun e Tiranës, Dibër, Vlorë, Gjirokastër, Peqin, Gramsh, Librazhd, Sarandë, Skrapar e Përmet. Ndërsa në datën 16 prill do të kenë mundësi të plotësojnë formularin A1Z maturantët e vjetër në qytetet e Elbasanit, Korçës, Pogradecit, Kolonjës, Devollit, Beratit, Kuçovës, Kurbinit, Kukësit, Matit si dhe Delvinës.

Gjirokastër dhe Përmet, aplikimi bëhet në datën 13.04.2018

Tepelenë në datë 17.04.2018

Kalendari për maturantët para 2018-ës, me datat përkatëse

QSHA-ja bën me dije se formulari A1Z mund të plotësohet nga kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme para vitit 2018 dhe që kanë detyrim për të dhënë një ose disa provime të Maturës Shtetërore, si dhe nga kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme para vitit 2018 dhe që nuk kanë detyrime të Maturës Shtetërore.

Gjithashtu, edhe kandidatët që kanë kryer arsimin e mesëm jashtë vendit dhe, pasi kanë bërë njehsimin e diplomës në komisionin përkatës, rezultojnë se kanë ose nuk kanë detyrime të Maturës Shtetërore kanë të drejtë të plotësojnë formularin A1Z.

Plotësimi online i Formularit A1Z bëhet në shkollat ku kandidatët kanë kryer arsimin e mesëm të lartë ose në shkollën e përcaktuar nga KMSH-ja e vendbanimit, nëse shkolla e mesme që kanë përfunduar është mbyllur.

Për të plotësuar formularin A1Z, kandidatët duhet të paraqesin tek mbikëqyrësi një kopje të noterizuar të dëftesës së pjekurisë apo vërtetimin, me notat e të gjitha viteve të shkollës së mesme, me fotografi si dhe çertifikatën e maturës me notat e të gjitha viteve të shkollës së mesme, lëshuar nga drejtori i shkollës, sipas regjistrit të amzës apo dokumentin e lëshuar nga Arkivi i Shtetit.

Deri në 20 prill 2018, Komisioni Shkollor i Maturës Shtetërore dhe Komisioni i Maturës Shtetërore pranë drejtorive apo zyrave arsimore do të plotësojnë online bazën e të dhënave me fushat përkatëse, sipas udhëzuesit të dërguar nga QShA-ja. Në të gjitha ato raste kur të dhënat mund të mund të kenë gabime, maturantët kanë mundësinë që të dërgojnë vërejtjet e tyre për pasaktësitë dhe deri në 30 prill 2018-të, bëhen të gjitha korrigjimet e nevojshme në sistem.

Testimi
Maturanti paraqitet në qendrën e provimit, 1 orë e 30 minuta përpara fillimit të provimit. Në momentin e paraqitjes në mjediset e provimit, duhet të ketë dokumentin e identifikimit dhe mjetet e nevojshme, si: laps, vizore, kompas, makinë të thjeshtë llogaritëse. Maturantët që dorëzojnë testin, firmosin për dorëzimin e tij në listën që disponon AP-ja. Kandidatët që dorëzojnë testin e provimit përpara kohës së përcaktuar, nuk mund të dalin nga qendra e provimit, para kohës së përfundimit të provimit.

 

Shkruaj nje koment