Origjina e stokut të investimeve të huaja direkte në Shqipëri për vitin 2021

0
18

Open Data Albania bazuar në të dhënat e publikuara nga Banka e Shqipërisë po analizon origjinën e Stokut të Investimeve të Huaja Direkte në Shqipëri. Stoku i Investimeve të Huaja Direkte përfaqëson vlerën e aseteve që zotërojnë të huajt në ekonominë shqiptare, në formën e kapitalit dhe huave neto që ata kanë dhënë për kompanitë rezidente në një pikë të caktuar kohore. IHD janë flukse hyrëse në Bilancin e Pagesave dhe për rrjedhojë një tregues i rëndësishëm për rritjen kombëtare.

Ky indikator ka ardhur në rritje vit pas viti që prej vitit 2014, duke mbërritur në vlerën 9.54 miliardë euro në fund të vitit 2021. Kjo vlerë është 12% më e lartë se ajo e vitit 2020 dhe 2.1 herë më e lartë se ajo e vitit 2014. Pra, indikatori Stoku i IHD-ve në Shqipëri është dyfishuar në harkun kohor të tetë viteve.

18% e stokut IHD, të vitit 2021 janë me origjinë Zvicerane me përkatësisht 1.76 miliardë euro. Investimet në Shqipëri me origjinë Zvicrën kanë pësuar rritje graduale vit pas viti dhe nëse e krahasojmë me vitin 2014 kjo shifër në vitin 2021 është 21 herë më e lartë.

Shkruaj nje koment