SHPETONI KALANE E GJIROKASTRES!/ Nga Kreshnik Merxhani

0
255

Te leme menjane diferencat dhe politiken dhe te nderhyjme urgjent ne Gjirokaster!

Thirrje nga Kreshnik Nick Merxhani …

S.O.S – Kalaja e Gjirokastrës 07.02.2018 !

Në foto duket çarja e kullës jugore dhe lagështia në galeritë poshtë kullës së sahatit edhe pse pretendohet një “restaurim” me fonde donatorësh (TIKA) e cila nga fotot siç e kam përshkruar kohë më parë duket që ska respektuar asnjë parameter të teknikave tradicionale duke vendosur rasat e gurit me llaç i cili do të akumulojë më tepër lagështi. Sot ambientet poshtë çative të reja dhe poshtë hapësirës ku është ndërhyrë janë me më shumë lagështi siç shihet shumë lehtësisht në foto…..!!

Kalaja e Gjirokastres në rrezik të vërtetë, situate URGJENTE!

S.O.S. – The Castle of Gjirokastra 07.02.2018

The pictures shows the cracks in the southern tower and the humidity in the galleries beneath the clock tower, though it is claimed a “restoration” with donor funds (TIKA), which from the pictures (as I said time ago) does not respect any parameters of traditional techniques by setting to stone plates mortar that will accumulate more moisture.

Today it is located below the new roofs and below the space where it is interfered are with more humidity as seen very easily in the photo ….. !!

The Castle of Gjirokastra in real danger, URGENT NEED FOR INTERVENTION!

#7_Most_Endangered_Programme_Europa_Nostra

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here